CƠ CẤU/ BỘ MÁY TỔ CHỨC

Danh sách nhân sự

 • PGS. TS Châu Nguyễn Xuân Quang Giám đốc
Phòng Hành chính – Tổng hợp

Trưởng phòng: Châu Nguyễn Xuân Quang

Phó phòng: Phan Thị Thùy Trinh

Nhân viên:

 • Nguyễn Thị Xuân Loan
 • Nguyễn Thị Hường
 • Trần Ngọc Khánh An
Phòng Kế toán – Tài chính

Kế toán trưởng: Phạm Thị Ánh Hồng

Nhân viên:

 • Lê Thị Hồng Mỹ
 • Nguyễn Thị Yến Trinh
 • Mai Thị Hằng
  (kiêm nhiệm Thủ quỹ)
Phòng Quản trị - Thiết bị

Trưởng phòng: Hồ Long Phi

Phó phòng: Mai Thị Hằng

Nhân viên:

 • Tô Ngọc Hoài
 • Nguyễn Tiến Thành
 • Trần Xuân Tuyến (tài xế xe 29 chỗ)
 • Lê Thanh Trí (tài xế xe 7 chỗ)
Phòng Nghiên cứu phát triển

Quản lý: Đào Nguyên Khôi

Nghiên cứu viên:

 • Nhóm Thủy văn Xã hội
  • Nguyễn Đan Tâm
  • Vũ Thị Thu Hà
  • Phan Thị Thanh Hòa
  • Phan Thị Xuân Thắm
  • Phạm Gia Trân (Chuyên gia)
  • Lê Thùy Ngân (NCS)
  • Võ Thị Minh Hoàng (NCS)
 • Nhóm Thủy văn Sinh thái
  • Trần Đức Dũng
  • Trần Thị Vân Thư
  • Hồ Văn Hòa
  • Huỳnh Ái Phương
  • Huỳnh Thị Thảo Nguyên
  • Lưu Thị Tặng
  • Vũ Thị Thơm
 • Nhóm GIS – CSDL
  • Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân
  • Phùng Quang Phước
  • Trần Quốc Bảo
Phòng Thí nghiệm CADR

Quản lý: Hồ Long Phi

Nhân viên:

 • Phùng Quang Phước