GIỚI THIỆU WACC

Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (WACC) là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh, được thành lập vào năm 2012 theo thoả thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Hà Lan với mục đích nâng cao năng lực Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu. Tháng 8 năm 2012, WACC chính thức đi vào hoạt động trong các lĩnh vực: nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về các vấn đề liên quan đến nước và biến đổi khí hậu.

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của WACC là “Nghiên cứu năng động cho cuộc sống bền vững”. WACC đang hướng đến không chỉ tăng cường chính sách mà còn là tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng khi phải đối mặt với khủng hoảng liên quan đến vấn đề nước. Trong tầm nhìn của WACC, sinh kế và các điều kiện sống của người dân, nhất là người nghèo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cần được đặt vị trí trọng tâm trong việc thích ứng, giảm thiểu tác hại và khả năng phục hồi của biến đổi khí hậu.

NHIỆM VỤ

 • Phấn đấu trở thành một Trung tâm nghiên cứu khoa học tiên tiến với môi trường hợp tác nghiên cứu và đào tạo hiện đại.
 • Tập trung vào các hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục đa và liên ngành, quản trị, quản lý rủi ro, và khả năng thích ứng xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
 • Cầu nối để trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.

OUR FOCUS

WACC’s objective is to expand its initiative researches by enhancing the collaboration with governmental groups, NGO, commercial businesses, and fellow institutions at intra- and international levels. We want to stay pioneer nationally in coordinating inter-disciplinary research, sharing knowledge and finding sustainable solutions to the challenges that Mekong Delta is facing.

WACC conducts research and consultancy for both public and private sectors in Southern Vietnam. To a single research project, we often setup a core team to coordinate and collaborate with several professional partners inside and outside the country.

FIELDS OF SERVICES

WACC provides services of
 • Inter-disciplinary research
 • Education (MSc courses and professional training)
 • Consultancy (survey, planning, technical design, advisory)
Related to
 • Water Resources Management Planning
 • Climate Change Adaptation and Resilience
 • Geographic Information System/ Remote Sensing
 • Hydraulics and Hydrology
 • Socio-Economic and Livelihood